بیشتر چه نوع مطالبی در سایت قرار بگیرد؟
(25.74%) 26
عکس های جنجالی بازیگران
(44.55%) 45
اهنگ
(1.980%) 2
اس ام اس
(20.79%) 21
داستان
(6.930%) 7
و....

تعداد شرکت کنندگان : 101