بیشتر چه نوع مطالبی در سایت قرار بگیرد؟
(23.89%) 27
عکس های جنجالی بازیگران
(40.70%) 46
اهنگ
(2.654%) 3
اس ام اس
(23.89%) 27
داستان
(8.849%) 10
و....

تعداد شرکت کنندگان : 113